P1080634

 We approach every animal as an individual sentient being.

 We treat animals from a holistic perspective where body, emotions and soul are one entity.

 We have brought together Traditional Chinese Medicine (TCM) and  traditional shamanic healing ways.

******************************************************************************************************

Shima – är queroapache språk och betyder : en som är som en moder.

Vi ser varje djur som en individ. Vi behandlar utifrån en helhetssyn där kroppen, det emotionella och själen hör ihop.

Vi har fört samman den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM) med de Traditionella Indiansk/Shamanska Healing metoderna.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s