About

foto-1-16

We approach every animal as an individual sentient being.

We treat animals from a holistic perspective where body, emotions and soul are one entity.

We have brought together Traditional Chinese Medicine (TCM) , Homeopathy , and traditional shamanic healing ways.

******************************************************************************************************

Shima – ärqueroapache språk och betyder : en som är som en moder.

Vi ser varje djur som en individ. Vi behandlar utifrån en helhetssyn där kroppen, det emotionella och själen hör ihop.

Vi har fört samman den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM)och Klassisk Homeopati med de Traditionella Indiansk/Shamanska Healing metoderna.

TCM Akupressur/Akupunktur

 • Frigör endorfiner som reducerar smärta
 • Minskar muskelspänningar
 • Läker skador snabbare genom att reducera toxiner och öka blodcirkulationen
 • Öka den mentala förmågan
 • Frigör det naturliga kortisonet för att undvika svullnad
 • Öka kroppens immunförsvar

*******************************

 • Release endorphins necessary to reduce pain
 • Relieve muscle spasm
 • Resolve injuries more readily by removing toxins and increasing blood supply
 • Enhance mental clarity
 • Release natural cortisone to reduce swelling
 • Build body´s immune system

Homeopati / Homeopathy

 •      stimulates the body´s self healing
 •      holistic perspective of the animal including all symptoms : acute/chronic, physical, emotional
 •      specific, individual adapted remedy for THIS case ( two animals with the same clinical diagnose will not always get      the same remedy
 •      soft and deep healing for acute as well as chronic dis-ease without any manipulative or invasive practice
 •      especially useful for traumatized and afraid animals
 •      no strong chemical substances

*******************************************************************************************************

 • stimulerar igång kroppens egen förmåga till läkning
 • holistisk perspektiv
 • individuell och specifikt anpassad medicin
 • inga starka kemikalier som kan ställa till åverkan på kroppen
 • ingen direkt manipulation / ingrepp i kroppen därför
 • särskilt bra för rädda och/eller traumatiserad djur
 • Både akuta och kroniska sjukdomar botas milt och effektivt med hjälp av homeopati.
 • Traditionella Indiansk/Shamansk Healing Metoderna
 • Tittar på djuret på en djupare nivå för att göra det underliggande problemet synligt
 • Minska fysiska och emotionella problem och problematiska beteenden
 • Förbättrar effekten av andra behandlingar genom att reducera blockeringar och öppna djuren för läkning

***************************************************************************************************

 • address the animal on a deep level to make underlying pro blems visible
 • relieve physical, emotional or behavioral problem in animal
 • accelerate other therapies’ effectiveness, removing impediments and facilitating rapid healing
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s